Autysta jest zamknięty w sobie, ma swój własny świat – trudno dostępny dla innych osób. Najczęściej bawi się sam, rzadko z rówieśnikami lub osobami z otoczenia.

Najbardziej zaburzoną sferą życia są relacje społeczne. Chorujący na autyzm nie potrafią mówić o swoich uczuciach ani ich opisywać, częściej kierują je do przedmiotów niż osób.

Autyści nie znają się na żartach, wszystko, co usłyszą, pojmują dosłownie, wypowiadając się, nie odmieniają przez przypadki, liczby pojedyncze itp.

Przywiązują się do miejsca, przedmiotów, a nawet harmonogramu czynności – wszystko to robią zgodnie ze swoimi upodobaniami. Najlepiej odnajdują się wtedy, gdy wszystkie przedmioty zawsze znajdują się w tym samym miejscu.

Aby nawiązać kontakt z autystą, należy podążać za nim i poznać jego świat, a następnie spróbować go przebudzić, być dla niego przewodnikiem. Autysta mówi do nas językiem zrozumiałym dla niego, stara się porozumiewać ze światem poprzez:

  • ciszę
  • krzyk
  • hałas
  • przedmioty
  • wycofanie
  • uśmiech
  • śpiew
  • rękodzielnictwo
  • gesty
  • powtarzalne słowa.

Osoby z autyzmem często unikają kontaktu wzrokowego. Jeśli jednak mają jakąś potrzebę, wymuszają jej zaspokojenie i mocniej skupiają się na osobie, do której mówią.

Najczęściej uwagę utrzymują przy własnych myślach, sugerując, aby osoba ich słuchająca powtarzała wypowiedziane słowa.

Jeśli usłyszą zwroty czy słowa, których słyszeć nie chcą, dają o tym znać m.in. poprzez zatykanie uszu, ściskanie, rzucanie się na podłogę czy ucieczkę.

Najczęściej skupiają się na własnych myślach, sugerując, aby osoba słuchająca powtarzała wypowiedziane słowa.

Słowa niechciane odrzucają poprzez swoje znaki, które bezpośrednio przekazują w różny sposób min: zatykania uszu, ściskanie, rzucanie się całym ciałem na powierzchnię oraz ucieczka z otoczenia.

© 2018 Excitare. Powered by StudioEjVi